W dniu 13 lutego rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Benedykty Jańczyk. Chociaż przez wiele lat związana była z giżycką Szkołą Specjalną dla nas zawsze była Naszą Benią. Oddana i życzliwa osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom.

        W 1988 roku włączyła się w działalność początkowo Koła Dzieci Specjanlne Troski przy Towarzystwie przyjaciół dzieci, które później przekształciło się w Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku. Do 2017 roku działała w Zarządzie Koła.

        Jako dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej, wyraziła zgodę na prowadzenie różnych form terapii z małymi dziećmi w pomieszczeniach szkolnych.

      Bardzo angażowała się w działalność Stowarzyszenia. W latach 1998 – 2001 roku pracowała jako terapeutka z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

     Zawsze służyła swoim doświadczeniem, zarażała empatią i uczyła szacunku wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Skromna, zawsze ustawiająca się w cieniu, życzliwa, zatroskana losem innych, wspierająca – trudno jest o Beni myśleć inaczej.   

 

Żegnaj.