Darowizna z Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku  w dniu 30 listopada 2020 r. podpisało umowę darowizny z Fundacją Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych placówek PSONI Koło w Giżycku.

Za okazane wsparcie – serdecznie dziękujemy !!!