styczeń 2022

Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się” 2022

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna w procesie usamodzielniania się”. Zadanie skierowane jest do 18 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spośród uczestników: 4 osoby zakwalifikowane zostały do zamieszkania w mieszkaniu chronionym/wspomaganym. […]

Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się” 2022 Read More »

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

Gmina Węgorzewo Herb

W okresie od 01 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo – dzieci i młodzież. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2022

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 lutego 2022 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 100 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku. Realizowane zadanie

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2022 Read More »

Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

Gmina Miejska Kętrzyn herb

W terminach: od 24 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dziecii młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystających z usług

Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022 Read More »

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2022

Powiat Giżycko Herb

Od 15 lutego 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z: specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, terapii – logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, psychoterapii. Polskie Stowarzyszenie

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2022 Read More »

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

Gmina Miłki Herb

W okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2022 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców Gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją. Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z: specjalistycznej opieki lekarskiej –

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022
Read More »