Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie
Gminy Giżycko” 2022

W terminie od 01 marca do 31 grudnia 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

W realizację zadania zaangażowani są doświadczeni pracownicy PSONI Koło w Giżycku, w tym:

  • lekarz rehabilitacji medycznej odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnozy i konsultacji lekarskich oraz
  • trzech wykwalifikowanych fizjoterapeutów realizujących 15 – dniowe turnusy rehabilitacyjne.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Giżycko
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Giżycko