Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2022

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2022 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Miejska Giżycko Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko