Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2022

Od 15 lutego 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

 • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
 • terapii – logopedycznej, pedagogicznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • psychoterapii.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:

 • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
 • terapii logopedycznej i pedagogicznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • psychoterapii.

Od początku realizacji projektu, tj. od 15 lutego, zrealizowano:

 • lekarz rehabilitacji medycznej – 63 wizyty (34 wizyty diagnostyczne oraz 29 wizyt monitorujących postępy w terapii), w których uczestniczyło 58 osób,
 • lekarz psychiatra – 38 wizyt (13 wizyt diagnostycznych oraz 25 wizyt konsultacyjnych), w których uczestniczyło 30 osób,
 • pedagog specjalny – 83 wizyty / 23 osoby,
 • fizjoterapeuta – 160 wizyt / 50 osób,
 • logopeda – 112 wizyt / 43 osoby,
 • psycholog (psychoterapeuta) – 85 wizyt / 38 osób.

W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci:

 • terapie logopedyczne obejmują m.in.: diagnozę logopedyczną, masaże logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, stymulację mowy werbalnej, korekcję głosek nieprawidłowo realizowanych, ćwiczenia percepcji słuchowej, trening jedzenia, elementy metody werbo- tonalnej, elementy logorytmiki,
 • terapie pedagogiczne obejmują m.in.: diagnozę pedagogiczną, stymulację rozwoju poznawczego, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie myślenia logicznego, wyciszanie zachowań trudnych, ćwiczenia i zabawy naśladowcze, zabawy tematyczne, trening umiejętności społecznych,
 • rehabilitacja ruchowa obejmuje m.in.: obserwację i ocenę rozwoju dziecka, masaż ręczny, ćwiczenia metodą NDT- Bobath, ćwiczenia metoda PNF.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Powiat Giżycko Herb
Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki