Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

W terminach: od 24 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz lekarz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Miejska Kętrzyn herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn