Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

W okresie od 01 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo – dzieci i młodzież.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Węgorzewo Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Węgorzewo