Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się” 2022

W okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna w procesie usamodzielniania się”.

Zadanie skierowane jest do 18 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spośród uczestników:

  • 4 osoby zakwalifikowane zostały do zamieszkania w mieszkaniu chronionym/wspomaganym. Osobom tym zostało zorganizowane następujące wsparcie: trening czystości i higieny, trening samodzielności i zaradności życiowej, trening organizacji czasu wolnego, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny, zajęcia ruchowe, zajęcia z zakresu aktywności zawodowej.
  • 14 osób zakwalifikowanych zostało do udziału w treningach usamodzielniania się. Osoby te uczestniczą w: treningu czystości i higieny, treningu samodzielności i zaradności życiowej, zajęciach stymulujących rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Miejska Giżycko Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko