Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 . l. W odpowiedzi na ogłoszone zapytania ofertowe zostały złożone 3 oferty. 2. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w zapytaniu Ofertowym. 3.W przedmiotowym postępowaniu […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Read More »