Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read More »