Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się” 2023

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób               z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna w procesie usamodzielnienia się”.

Zadanie skierowane jest do 5 dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w Giżycku przy ul. Sikorskiego 18.

Uczestniczki zadania korzystają ze specjalistycznych usług społecznych (asystenckich),                  w szczególności z usług świadczonych w lokalnej społeczności. Program wsparcia obejmuje:

  • treningi czystości i higieny,
  • treningi samodzielności i zaradności życiowej,
  • treningi organizowania czasu wolnego,
  • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i społeczno – emocjonalny,
  • zajęcia ruchowe.
Gmina Miejska Giżycko Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko