Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego przez PSONI Koło w Giżycku

Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych