kwiecień 2024

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z dniem 31.03.2024 zakończył się projekt pn. „ Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu”, projektem było objętych 5 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia :   trening samodzielności i zaradności życiowej, w tym trening czystości i higieny –  udzielono 1346 h wsparcia   trening organizowania czasu […]

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu Read More »

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2024

Powiat Giżycko Herb

Od 01 lutego 2024 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Powiatu Giżyckiego zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z: specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz psychiatra oraz lekarz rehabilitacji medycznej,

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2024 Read More »

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2024

Gmina Węgorzewo Herb

W okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Gminy Węgorzewo zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie skierowane jest do 65 mieszkańców Miasta i Gminy

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2024

Od 01 stycznia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 200 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku w następujących

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2024

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”. Zadanie umożliwia objęcie 100 najmłodszych mieszkańców Giżycka (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną terapią i rehabilitacją. W zadaniu mogą uczestniczyć dzieci

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2024

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.  Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Zadanie

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2024 Read More »