PFRON
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
PSONI Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11 – 500 Giżycko
zk.gizycko@psouu.org.pl
tel. 877 341 326

Rejestracja: 87 428 24 73

Copyright © 2022 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku