Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Rehabilitacja 25 plus

Logo PFRON

Powiat Giżycki – „DIAGNOZA I REHABILITACJA RUCHOWA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO”.

POWIAT GIŻYCKI

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, od 16 września 2019 r. realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”.

Główny cel zadania:

Objęcie rehabilitacją ruchową 10 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego.

Cele szczegółowe:

  1. Zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka.
  2. Poprawa ogólnego stanu zdrowia dziecka.
  3. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego.
  4. Systematyczne dążenie do poprawy jakości i komfortu życia dziecka.

 

Do dnia 08 listopada b.r. 10 najmłodszych mieszkańców naszego powiatu skorzystało z 19 wizyt u fizjoterapeutów.

 

Termin zakończenia zadania: 13 grudnia 2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego


Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt.

„DIAGNOZA I REHABILITACJA RUCHOWA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO”.

 

Celem zadania jest objęcie rehabilitacją ruchową dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełno-sprawnością zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego.

W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci realizowane będą: ćwiczenia kształtujące, ogólnousprawniające, korekcyjne, wspoma-gane, ćwiczenia funkcji chodu, mięśni posturalnych, usprawnianie dużej i małej motoryki ciała, masaż wirowy wodny, ręczny.

Fizjoterapeuci będą instruowali rodziców/ opiekunów jak kontynuować rehabilitację i stymulować rozwój ruchowy dziecka w warunkach domowych.

 

Okres realizacji zadania: 16 września – 13 grudnia 2019 r.