Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Rehabilitacja 25 plus

Logo PFRON

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

  1. Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

 

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2020 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży                                       z zaburzonym rozwojem”.

 

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców Gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją.

 

Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz lekarz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

 

Terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI   Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miłki