BIP - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w kanałach zamieszczonych po lewej stronie. Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11-500 Giżycko

Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11-500 Giżycko

Rejestracja Poradni Medycznych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11-500 Giżycko

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11-500 Giżycko

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. Siedliska 46
11-510 Wydminy