Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są poniżej. Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.

INFORMACJE