Zarząd

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Przewodnicząca – Jadwiga Muczyń

Za-ca – Marita Przedpełska- Winiarczyk

Sekretarz – Małgorzata Bogdanowicz

Skarbnik – Izabela Stefaniuk

Członek – Jolanta Milewska

PSONI Koło w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15
11 – 500 Giżycko

Kontakt
Dane rejestrowe

REGON: 511472404
NIP: 8451707131
KRS: 0000073246