Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 . l. W odpowiedzi na ogłoszone zapytania ofertowe zostały złożone 3 oferty. 2. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w zapytaniu Ofertowym. 3.W przedmiotowym postępowaniu …

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Czytaj więcej >>

Zamówienie publiczne – Informacja o skrzynce e-PUAP – „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach”

Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach

Zamawiający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11–500 Giżycko, zawiadamia, iż oferty w postępowaniu pn.” Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach”  należy składać poprzez skrzynkę ePUAP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku: /PCPRGizycko/SkrytkaESP