Edukacja

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny

Cel wsparcia: Rozwój procesów poznawczych. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych. Rozwój sfer dotyczących kontaktów interpersonalnych oraz komunikacji międzyludzkiej. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Poprawa w zakresie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych. Pobudzenie motywacji do podejmowania aktywności społecznej. Wzmocnienie samooceny oraz wiary we własne siły.   Poruszane podczas warsztatów zagadnienia […]

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny Read More »

Trening samodzielności i zaradności życiowej

Cel wsparcia: Zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Utrwalanie nawyków higienicznych i żywieniowych. Usprawnienie motoryki małej, w tym: sprawności manipulacyjnej, precyzji ruchów dłoni, zręczności. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych. Rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nabycie i rozwój logicznego planowania czynności. Nabycie i rozwój umiejętności gospodarowania budżetem domowym. Nabycie umiejętności poruszania się po nieznanym terenie. Rozwinięcie

Trening samodzielności i zaradności życiowej Read More »

Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań

Cel wsparcia:  Rozwój zainteresowań. Nabycie umiejętności celowego organizowania czasu wolnego. Rozwój naśladownictwa. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy. Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości.   Uczestnicy programu mają możliwość udziału w następujących kółkach zainteresowań: plastyczno – techniczne, teatralne, krawieckie

Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań Read More »

Trening czystości i higieny

Cel wsparcia: Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą. Utrwalenie zasad z zakresu higieny osobistej. Wdrożenie do dbałości o wygląd zewnętrzny. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych. Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek w otoczeniu. Poznanie preparatów czyszczących oraz środków do higieny osobistej, a także zasad obowiązujących podczas ich stosowania.

Trening czystości i higieny Read More »

„Little Free Library”

Little Free Library

NOWY DOM KSIĄŻEK Zainspirowani nową modą na bookcrossing, wyszliśmy z inicjatywą promowania czytelnictwa w środowisku lokalnym. 23 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie samoobsługowej biblioteki plenerowej przy siedzibie PSONI Koło w Giżycku (ul. Dąbrowskiego 15). Każdy może być aktywnym czytelnikiem, ale i zadbać o obieg książek, przynosząc coś z własnego księgozbioru. Stowarzyszenie dołączyło do akcji „Little

„Little Free Library” Read More »

PECS – umiejętności komunikowania się (szkolenie podstawowe)

Czy może być coś bardziej wartościowego niż podarowanie dziecku/uczniowi umiejętności komunikowania się? PECS jest sprawdzonym systemem obrazkowym, który rozwija umiejętności komunikowania się u dzieci i dorosłych z szeroko pojętymi zaburzeniami uczenia się oraz zaburzeniami rozwojowymi. PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS OF POLAND. Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu oraz stosowaniu PECS.: zdobycie umiejętności oraz niezależności w porozumiewaniu

PECS – umiejętności komunikowania się (szkolenie podstawowe) Read More »