Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Misją PFRON jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz usuwanie barier w życiu codziennym.

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z dniem 31.03.2024 zakończył się projekt pn. „ Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu”, projektem było objętych 5 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia :   trening samodzielności i zaradności życiowej, w tym trening czystości i higieny –  udzielono 1346 h wsparcia   trening organizowania czasu […]

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu Read More »

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn. Kompleksowa rehabilitacja dzieci .młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne IV* realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read More »

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych IV – 01.04.2022 – 31.03.2025

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.: Miejsce realizacji projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15 Harmonogram realizacji projektu: I okres finansowania projektu Warunki rekrutacji do projektu: Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu. W projekcie mogą

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych IV – 01.04.2022 – 31.03.2025 Read More »

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D 09 sierpnia 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku podpisało z Powiatem Giżyckim umowę na dofinansowanie ze środków PFRONprojektu pn. „Likwidacja barier transporotowych” dotyczącego zakupu autobusu do przewozu Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D Read More »

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III – 01.04.2019 – 31.03.2022

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

    „ Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III” Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2019 r. –  31 marca 2022 r.: I okres finansowania – 01 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. II okres finansowania – 01 kwietnia 2020 r.

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III – 01.04.2019 – 31.03.2022 Read More »

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II – 01.04.2017 – 31.03.2019

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„ Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II” Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2017 r. –  31 marca 2019 r.: I okres finansowania – 01 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2018 r. II okres finansowania – 01 kwietnia 2018 r. – 31 marca

Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II – 01.04.2017 – 31.03.2019 Read More »