Gmina Miejska Giżycko

https://bip.gizycko.pl/

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2024

Od 01 stycznia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 200 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku w następujących […]

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2024

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”. Zadanie umożliwia objęcie 100 najmłodszych mieszkańców Giżycka (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną terapią i rehabilitacją. W zadaniu mogą uczestniczyć dzieci

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2024

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku giżyckie Koło PSONI realizuje już po raz kolejny przy wsparciu finansowym Miasta Giżycka projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.  Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Zadanie

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2024 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się” 2023

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób               z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna w procesie usamodzielnienia się”. Zadanie skierowane jest do 5 dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w Giżycku przy ul. Sikorskiego 18. Uczestniczki zadania korzystają ze

Gmina Miejska Giżycko – „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się” 2023 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2023

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 stycznia 2023 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 130 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku w następujących zakresach świadczeń: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2023 Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2023

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”. Zadanie umożliwia objęcie 100 najmłodszych mieszkańców Giżycka (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną terapią i rehabilitacją. W zadaniu mogą uczestniczyć dzieci korzystające z usług medycznych świadczonych w PSONI Koło w

Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2023 Read More »