RODO. Polityka prywatności

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Jesteśmy zgodni z RODO. Zachowanie poufności Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Chcemy aby każdy wiedział jak przetwarzamy dane osobowe i dlatego niniejszy dokumenty informują o zakresie, sposobie i zasadach według których Twoje dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione. 

Polityka prywatności - psonigizycko.org.pl

1 - Informacje ogólne

a) Administratorem danych osobowych strony internetowej jest:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
(PSONI Koło w Giżycku)
ul. Dąbrowskiego 15
11 – 500 Giżycko

REGON: 511472404
NIP: 8451707131
KRS: 0000073246

Telefon: 877 341 326
Adres e-mail: zk.gizycko@psouu.org.pl

b) Strona internetowa PSONI Koło w Giżycku prowadzona jest pod adresem: https://psonigizycko.org.pl/
c) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
d) Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych.
e) Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora.
f) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: zk.gizycko@psouu.org.pl.

2 - Cel i zakres zbierania danych osobowych

a) Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celach analitycznych
b) W przypadku użytkowników witryny, którzy wyrazili na to przewidzianą przepisami prawa zgodę, dane osobowe zbierane i przetwarzane są w również celach marketingowych. W szczególności zgoda ta dotyczy wysyłki newslettera, ankiet i zaproszeń. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
c) Dane osobowe klienta, które są wykorzystywane w celach marketingowych to imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
d) Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie: https://psonigizycko.org.pl/kontakt/ W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi Twojego zapytania. Aby skorzystać z formularza kontaktowego konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3 - Udostępnianie danych osobowych

a) Kierując się przepisami obowiązującego prawa, możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w celu organizacji wysyłki newslettera, ankiety lub zaproszenia.
b) Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.
c) Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
d) Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj:
https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
https://support.google.com/ads/#topic=2971788
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
e) Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych. W ramach korzystania za stron PSONI Koło w Giżycku ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies w punkcie 4). PSONI Koło w Giżycku gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach witryny psonigizycko.org.pl (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu lepszego dostosowania witryny do potrzeb użytkowników lub w celu wyświetlania lub poinformowania Cię o artykułach, które mogą Cię interesować.
f) PSONI Koło w Giżycku zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych PSONI Koło w Giżycku, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP.

4 - Polityka COOKIES

a) Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Strony.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
h) Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5 - Zabezpieczenie danych

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.

6 - Prawa osób, których prawa są przetwarzane

a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
b) W każdej chwili masz prawo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek.
c) W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
d) W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów marketingowych. W takiej sytuacji podejmiemy działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszej bazy.
e) Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego jedynie do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
f) W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na skrzynkę: zk.gizycko@psouu.org.pl lub w inny dostępny i dogodny dla Ciebie sposób.

7 - Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności będzie aktualizowana i dostosowywana do zmieniającej się rzeczywistości i prawa.
Jeżeli będzie to konieczne poprosimy cię o ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dokumenty do pobrania

Polityka prywatności - psonigizycko.org.pl
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
Zgodna przetwarzanie danych osobowych dziecka
RODO
Ochrona danych osobowych