Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej

Cel wsparcia: Określenie potrzeb zawodowych uczestników. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności społeczno – zawodowych uczestników. Zwiększenie umiejętności aktywnego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. Zwiększenie motywacji uczestników do podjęcia aktywności zawodowej. Zajęcia realizowane są w formie: a) teoretycznej warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z zakresu umiejętności społecznych […]

Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej Read More »