Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – „Aktywni w życiu społecznym”

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Aktywni w życiu społecznym” Głównym celem zadania jest zwiększenie możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne 6 dzieci (5 – 8 lat) ze zdiagnozowanym niedosłuchem lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wsparcie […]

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – „Aktywni w życiu społecznym” Read More »