Zamówienie publiczne – Informacja o skrzynce e-PUAP – „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach”

Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach

Zamawiający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11–500 Giżycko, zawiadamia, iż oferty w postępowaniu pn.” Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach”  należy składać poprzez skrzynkę ePUAP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku: /PCPRGizycko/SkrytkaESP

Zamówienie publiczne – Informacja o skrzynce e-PUAP – „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach” Read More »