Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane do pobrania – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dccca28f-db9b-40c0-9802-4c1dc01f4160 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane do pobrania – plik pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do pobrania poniżej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku: Rozbudowa siedziby PSONI KOŁO w Giżycku w celu …

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Czytaj więcej >>