Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny

Cel wsparcia: Rozwój procesów poznawczych. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych. Rozwój sfer dotyczących kontaktów interpersonalnych oraz komunikacji międzyludzkiej. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Poprawa w zakresie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych. Pobudzenie motywacji do podejmowania aktywności społecznej. Wzmocnienie samooceny oraz wiary we własne siły.   Poruszane podczas warsztatów zagadnienia […]

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny Read More »