Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci od urodzenia (wczesna interwencja) do rozpoczęcia edukacji, posiadające skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty do ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci:

 • z niską wagą urodzeniową,
 • z grupy ryzyka ciążowo – porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( np. przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z zespołami genetycznym np. zespół Downa,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym

W Ośrodku prowadzona jest:

 • kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju dziecka
 • indywidualna terapia prowadzona zgodnie z  programem opracowanym przez wielospecjalistyczny zespół
 • grupowa terapia uwzględniająca potrzeby każdego dziecka
 • wsparcie rodziców
 • możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy