Ochrona zdrowia

Petycja do Premiera Morawieckiego

Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego przeciwko postępującej prywatyzacji rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Drodzy Rodzice, W związku ze zbyt niskim finansowaniem świadczeń medycznych przez NFZ, Wycena rehabilitacji nie zmieniła się od 2012 roku, coraz większą trudność sprawia nam utrzymanie ośrodka. Pomimo wielokrotnych deklaracji składanych przez polski rząd o zapewnieniu wsparcia rodzinom wychowującym dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz …

Petycja do Premiera Morawieckiego Czytaj więcej >>

       W dniu 13 lutego rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Benedykty Jańczyk. Chociaż przez wiele lat związana była z giżycką Szkołą Specjalną dla nas zawsze była Naszą Benią. Oddana i życzliwa osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom.         W 1988 roku włączyła się w działalność …

Czytaj więcej >>

Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko” 2021

Gmina Giżycko

W terminie od 25 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”. Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz …

Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko” 2021 Czytaj więcej >>

Zajęcia ruchowe

Cel wsparcia: Uaktywnienie fizyczne. Zwiększenie wydolności fizycznej. Poprawa koordynacji ruchowej. Wzmocnienie siły mięśniowej. Popularyzacja sportu i zajęć ruchowych wśród uczestników. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Zwiększenie świadomości korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i kondycję człowieka. Formy prowadzonych zajęć ruchowych: gimnastyka, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy muzyczno – ruchowe.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku pozyskało środki finansowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Środki finansowe pochodzą z projektu grantowego …

Czytaj więcej >>