styczeń 2019

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2019

Gmina Węgorzewo Herb

W okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo – dzieci i młodzież. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania …

Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2019 Czytaj więcej >>

Powiat Giżycki – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Giżyckiego” 2019

Powiat Giżycko Herb

POWIAT GIŻYCKI Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, od 16 września 2019 r. realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”. Główny cel zadania: Objęcie rehabilitacją ruchową 10 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego. Cele szczegółowe: …

Powiat Giżycki – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Giżyckiego” 2019 Czytaj więcej >>

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2019

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 lutego 2019 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 65 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku. Realizowane zadanie …

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2019 Czytaj więcej >>

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2019

Powiat Giżycko Herb

Od 01 lutego 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci  i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z: specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, …

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2019 Czytaj więcej >>

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2019

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2019 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”. Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) …

Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2019 Czytaj więcej >>

„TSR-Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-w pracy z osobą niepełnosprawną i rodziną”

          Termin:  –15-16 lutego i 1-2 marca 2019r. Czas trwania : 30 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie w piątek 15 lutego o godz. 14.15 Koszt : 500 zł / 1 osoby, Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka). Sposób zgłaszania uczestnictwa: Osobiście: lista znajduje się u Lucyny Patejko, Telefoniczne: 506683258;   696957604 Wpłata na konto:  54124057871111001026400353