Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2019

Powiat Giżycko Herb

Od 01 lutego 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci  i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

  Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.   Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2019 r.   Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26   Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki  


    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z: – specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, – wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, – rehabilitacji ruchowej. Od początku realizacji projektu, tj. 01.02.2019r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji: – lekarz rehabilitacji medycznej – 111 wizyt / 65 osób, – psychiatrzy – 66 wizyt / 43 osoby, – pedagog – 136 wizyt / 45 osób, – fizjoterapeuta – 58 wizyt / 18 osób, – logopeda – 135 wizyt / 65 osób, – psycholog – 145 wizyt / 57 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.   Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2019 r.   Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego