Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2023

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.

 Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Zadanie skierowane jest do 30 mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko

Gmina Miejska Giżycko Herb