Biofeedback

Metoda stosowana w:

  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  •  zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
  •  wady rozwojowe języka
  •  zaburzenia pamięci
  •  zaburzenia snu
  •  lęki
  •  zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  •  nerwice
  • moczenie nocne