Miasto Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego” 2016

Gmina Miejska Giżycko Herb

Zadanie realizowane jest w okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2016 roku

W ramach projektu dzieci zamieszkałe na terenie Giżycka mogą uczestniczyć w terapiach:

  • pedagogicznych,
  • logopedycznych,
  • fizjoterapeutycznych.

 

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

gizycko miasto

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Giżycko