Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko” 2016

Gmina Giżycko

Zadanie realizowane jest w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2016 r. i jest kontynuacją zadań realizowanych w 2014 i 2015 roku.

Tak jak w latach poprzednich skierowane jest do mieszkańców gminy Giżycko (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji lekarskich u lekarza rehabilitacji medycznej oraz rehabilitacji ruchowej realizowanej w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

gizycko

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Giżycko