Miasto Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2017

Gmina Miejska Giżycko Herb

W terminie od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

gizycko miasto

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko