ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 29.10.2019r.

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego następującego projektu:

Projekt  dotyczący kierunku pomocy 2 zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych placówkach pod nazwą „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III”: współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000220/14/D Okres realizacji projektu: 01.04.2019- 31.03.2022

 

Termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać na adres mailowy: zk.gizycko@psouu.org.pl
w terminie do dnia 29.11.2019r. do godziny 13:00 oraz w formie pisemnej wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 29.11.2019r. do godz.13.00 (liczy się data wpływu do siedziby) w siedzibie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Giżycku

Adres zamawiającego: ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko , Telefon:+48 692916047

Więcej informacji w linku poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego