ZAPYTANIE CENOWE w sprawie udzielenie zamówienia na usługę Audyt projektu PFRON

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty audytu projektu PFRON pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III „w PSONI Koło w Giżycku

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Dąbrowskiego 15 w Giżycku elektronicznie na adres: zk.gizvcko@psouu.org.pl do dnia 22.01.2022 r.

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę:

  1. udokumentowane kwalifikacje,

  2. doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),

  3. udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

  4. udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego,

  5. koszt usługi.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na przeprowadzenie audytu, proszę zapoznać się z załącznikami do ogłoszenia:

Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na wszelkie pytania udzielimy odpowiedzi pod numerem telefonu 692 916 047

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (mail, fax) na adres: zk.gizycko@psouu.org.pl, tel. 692 916 047

Oferta – link