„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D 09 sierpnia 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku podpisało z Powiatem Giżyckim umowę na dofinansowanie ze środków PFRON
projektu pn. „Likwidacja barier transporotowych” dotyczącego zakupu autobusu do przewozu Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach.

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych