Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2020

Gmina Miejska Giżycko Herb
  1. Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Od 01 lutego 2020 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Zadanie skierowane jest do 65 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane zadanie umożliwia objęcie dzieci i młodzieży:

  • specjalistyczną opieką lekarską – lekarz specjalista psychiatrii,
  • wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną prowadzoną przez psychologa, pedagoga i logopedę (w przypadku dzieci, u których istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
  • terapią pedagogiczną, psychologiczną.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko