Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2020

Powiat Giżycko Herb

Od 01 marca 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku po raz kolejny przy wsparciu finansowym Powiatu Giżyckiego realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

  Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów  w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych. Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2020 r. Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26 Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z: – specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, – wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, – rehabilitacji ruchowej. Od początku realizacji projektu, tj. 01.03.2020 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji: – lekarz rehabilitacji medycznej – 73 wizyty / 69 osób, – lekarz psychiatra – 69 wizyt / 57 osób, – pedagog specjalny – 108 wizyt / 24 osoby, – fizjoterapeuta – 110 wizyt / 22 osoby, – logopeda – 107 wizyt / 29 osób, – psycholog – 154 wizyty / 26 osób. Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych. W okresie 01.03.2020 r. – 25.09.2020 r. z usług świadczonych w projekcie skorzystało 188 najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu.   Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2020 r.   Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego