Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2020

Gmina Węgorzewo Herb

Gmina Węgorzewo – „ Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” W okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku po raz kolejny przy wsparciu finansowym Gminy Węgorzewo realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci  i  młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście i w gminie Węgorzewo.   Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.   Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26 Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Węgorzewo