Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko” 2023

W terminie od 13 lutego do 31 grudnia 2023 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku już po raz kolejny realizuje przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”.

Zadanie umożliwia zdiagnozowanie i umożliwienie powrotu do maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz poprawę komfortu życia 50 osobom zamieszkałym na terenie Gminy Giżycko.

 

Mieszkańcy Gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) zostaną objęci:

  • diagnozą i konsultacjami lekarskimi,
  • rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Giżycko

Gmina Giżycko