Gmina Węgorzewo – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2023

W okresie od 13 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do 65 mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo – dzieci i młodzież.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz psychiatra oraz lekarz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Gmina Węgorzewo Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Węgorzewo