sport

Zajęcia ruchowe

Cel wsparcia: Uaktywnienie fizyczne. Zwiększenie wydolności fizycznej. Poprawa koordynacji ruchowej. Wzmocnienie siły mięśniowej. Popularyzacja sportu i zajęć ruchowych wśród uczestników. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Zwiększenie świadomości korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i kondycję człowieka. Formy prowadzonych zajęć ruchowych: gimnastyka, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy muzyczno – ruchowe.

VII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem

Organizatorem turnieju było Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku. Celem tej imprezy było przede wszystkim upowszechnienie gry w tenisa stołowego wśród zawodników niepełnosprawnych oraz  integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Zawody odbywały  się w dniach 08 – 10  maja  2015 roku w hali sportowej MOSiR w Giżycku. Kategorie: – kobiety; – mężczyźni; – …

VII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem Czytaj więcej >>