Zajęcia ruchowe

Cel wsparcia:

 1. Uaktywnienie fizyczne.
 2. Zwiększenie wydolności fizycznej.
 3. Poprawa koordynacji ruchowej.
 4. Wzmocnienie siły mięśniowej.
 5. Popularyzacja sportu i zajęć ruchowych wśród uczestników.
 6. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
 7. Zwiększenie świadomości korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i kondycję człowieka.

Formy prowadzonych zajęć ruchowych:

 • gimnastyka,
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
 • tańce integracyjne,
 • zabawy muzyczno – ruchowe.