Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny

Cel wsparcia:

 1. Rozwój procesów poznawczych.
 2. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych.
 3. Rozwój sfer dotyczących kontaktów interpersonalnych oraz komunikacji międzyludzkiej.
 4. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy.
 5. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
 6. Poprawa w zakresie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych.
 7. Pobudzenie motywacji do podejmowania aktywności społecznej.
 8. Wzmocnienie samooceny oraz wiary we własne siły.

 

Poruszane podczas warsztatów zagadnienia m.in:

 • poprawne budowanie zdań, zrozumiałe zadawanie pytań; komunikacja sytuacyjna, umiejętność proszenia o pomoc i udzielania pomocy innym,
 • komunikacja niewerbalna – mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja,
 • zachowania własne i innych osób w określonych sytuacjach społecznych,
 • asertywność,
 • dokonywanie odpowiedzialnych wyborów, planowanie działań,
 • zasady i normy społeczne,
 • emocje – rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych swoich i innych osób, wyrażanie emocji w społecznie akceptowalny sposób, kontrolowanie emocji,
 • samopoznanie – mocne i słabe strony, motywacja wewnętrzna,
 • sztuka rozwiązywania konfliktów,
 • obiekty użyteczności publicznej – wprowadzenie do zajęć z zakresu funkcjonowania w środowisku.

 

W ramach warsztatów odbywają się zajęcia z alpakami.