NDT Bobath – Baby

Metoda neurorozwojowa , której założeniami jest:

  • normalizacja napięcia mięśni z wykorzystaniem odpowiednich technik
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wyzwalanie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowej
  • uniemożliwienie wytworzenia się kompensacyjnych mechanizmów
  • osiąganie centralnej stabilizacji ciała i wykorzystywanie i utrwalenie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnosciach

Metoda stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz wykazującymi zaburzenia psychomotoryczne.